Millores al camp de futbol

En marxa el projecte per reformar el camp de futbol.

Les reformes se centraran principalment en la substitució de la xarxa de protecció del terreny de joc. El projecte també inclou reparacions al reixat d’acer actual i a altres espais de les instal·lacions.

El consistori ha encomanat l’elaboració del projecte de millora als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

L’Ajuntament ha presentat una sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per cobrir el 95% de l’import de l’actuació dins de la convocatòria de millora de les instal·lacions esportives destinada als municipis de menys de 2.000 habitants.

L’execució de les obres està programada per al 2024 i representarà la tercera fase de millora del camp de futbol, després de la gespa natural i del sistema de reg automàtic.