Subvenció per a inversions municipals en cementiris de l’any 2023

Concessió d’una subvenció de 50.000,00 € a l’Ajuntament de Serinyà.

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el dia 21 de març de 2023, relativa a la concessió de les subvencions per a inversions municipals en cementiris de l’any 2023 (núm. exp. 2023/1564), va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Serinyà per un import total de 50.000,00 €, en concepte de “Reparació i millora de l’accessibilitat del cementiri municipal de Serinyà”.