Estat d’alerta per sequera

Des de finals de setembre, Serinyà, que forma part de la unitat d’explotació Serralada Transversal, es troba en estat d’alerta per sequera hidrològica.

La sequera és un període extens de temps en el qual un territori pateix una deficiència en el subministrament d’aigua. Generalment passa quan plou per sota del que és habitual. Aquest fenomen produeix, per tant, un desequilibri entre la disponibilitat natural d’aigua i el consum que en fa l’activitat humana. Catalunya ha patit al llarg de la història recent diversos episodis de sequeres entre moderades i rigoroses. L’últim, abans de l’actual, va ser el 2008.

Per gestionar les situacions de sequera la Generalitat ha implementat el Pla especial de sequera. L’objectiu del Pla és planificar les mesures a emprendre amb antelació per tal de garantir l’abastament. El Pla defineix tres estats de sequera hidrològica que comporten mesures graduals de reducció de l’ús de l’aigua.

Quan un municipi entra en estat d’alerta s’implanten algunes mesures d’estalvi en l’ús de l’aigua.

El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 a 8 h). El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

L’ompliment de piscines queda limitat al reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua i al primer ompliment de piscines de nova construcció.

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió

Els vehicles només es poden netejar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació d’aigua. Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastiment d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per la neteja del recinte.