Subvenció pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines de l’any 2023

Concessió d’una subvenció de 1.873.00 € a l’Ajuntament de Serinyà.

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el dia 9 de maig de 2023, relativa a la concessió de les subvencions pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines de l’any 2023 (núm. exp. 2023/2983), va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Serinyà per un import total de 1.873.00 €, en concepte de “Promoció de l’activitat fisicoesportiva”.