Subvenció Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari de l’any 2023 per a millores al cementiri

Concessió d’una subvenció de 23.836,15 € a l’Ajuntament de Serinyà.

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el dia 9 de maig de 2023, relativa a la concessió de les subvencions del Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari de l’any 2023 (núm. exp. 2023/5109), va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Serinyà per un import total de 23.836,15 €, en concepte de “Reparació i millora de l’accessibilitat al cementiri municipal”.