Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

Concessió d’una subvenció de 64.745,34 € a l’Ajuntament de Serinyà.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 18 d’abril de 2023, ha pres l’acord següent relatiu a la redistribució i concessió de subvencions als ajuntaments del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2023, Exp. Núm. 2023 / 415 (despeses corrents, despeses en camins i despeses del lloc de secretaria-intervenció: Exp. Núm. 2023 / 2860, despeses culturals: Exp. Núm. 2023 / 2861, despeses noves tecnologies: Exp. Núm. 2023 / 2862).

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Serinyà un import total de 64.745,34 euros.

Despeses corrents ….………………………………..………………….. 44.822,20 euros
1. Neteja i manteniment vies públiques.
2. Enllumenat públic.

Despeses camins …………………………………………………………………. 1.000,00 euros
1. Actuacions en camins

Despeses culturals ………………………………………………………………. 7.909,80 euros

Despesa en noves tecnologies ………………..…….…..………..…… 1.013,34 euros

Despeses del lloc de secretaria-intervenció …………………… 10.000,00 euros