Subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius

Concessió d’una subvenció de 3.578,92 € a l’Ajuntament de Serinyà.

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el dia 30 de maig de 2023, relativa a la concessió de les subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines de l’any 2023 (núm. exp. 2023/5210), va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Serinyà per un import total de 3.578,92  €, en concepte d’ “Actualització de l’inventari i classificació de la documentació de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Serinyà dels anys 1884-2021 (fase 2)”.