Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655


Sanitat

Servei / Companyia

AMBULÀNCIES

CREU ROJA – Urgències

CREU ROJA – Informació

CAP DE BANYOLES

HOSPITAL DE BANYOLES

FARMÀCIA DE GUÀRDIA

DISPENSARI MÈDIC – veure l’horari

Telèfon

061

972 222 222

972 200 415

972 572 474

972 570 208

972 593 256

ICS- INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

FARMÀCIA PAGÈS MOLAS
c/ Nou, s/n – Serinyà

CLÍNICA SALUS INFIRMORUM
c/ Mossèn Constans, 130 – Banyoles

061

972 593 158

972 570 208


Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400