Educació

ESCOLA BORA GRAN

Plaça de l’Ajuntament, 6 – 17852 Serinyà

Telèfon: 972 593 060

A/e: b7003801@xtec.cat

Web: https://agora.xtec.cat/escolaboragran/


LLAR D’INFANTS EL CASALET

Plaça de l’Ajuntament, 1 – 17852 Serinyà

Telèfon: 648 030 218


IES PERE ALSIUS

Carrer de la Sardana, 17 – 17820 Banyoles

Telèfon: 972 570 991

Fax: 972 581 159

A/e: iesperealsius@xtec.cat

Web: https://agora.xtec.cat/iesperealsius/


IES JOSEP BRUGULAT

Carretera de Figueroles, 19 – 17820 Banyoles

Telèfon: 972 571 431

Fax: 972 576 403

A/e: b7000330@xtec.cat

Web: https://agora.xtec.cat/ies-brugulat/