Educació

CEIP Bora Gran
CEIP Bora Gran
ESCOLA BORA GRAN
Plaça de l’Ajuntament, 6 – 17852 Serinyà
Tel.: 972 59 30 60
Web: http://agora.xtec.cat/escolaboragran/
A/e: b7003801@xtec.cat

LLAR D’INFANTS EL CASALET

Plaça de l’Ajuntament, 1 – 17852 Serinyà

Tel: 648 03 02 18

IES PERE ALSIUS

Carrer de la Sardana, 17 – 17820 Banyoles

Tel.: 972 57 09 91

Fax: 972 58 11 59

Web: www.xtec.es/iesperealsius

A/e: iesperealsius@xtec.cat

IES JOSEP BRUGULAT

Carretera de Figueroles, 19 – 17820 Banyoles

Tel.: 972 57 14 31

Fax: 972 57 64 03

Web: agora.xtec.cat/ies-brugulat

A/e: b7000330@xtec.cat