Centres de culte

Parròquia de Sant Andreu

Pl. de Sant Andreu, 1 – 17852 Serinyà

Missa: dissabte a les 19 h

Prevere: mossèn Jordi Font Plana

Tel.: 649 38 03 56

Despatx interparroquial

Pl. Santa Maria, 6, de Banyoles

Tel.: 972 57 04 95

Horari:

  • dimecres, d’11 a 13 h i de 18 a 21 h
  • divendres, d’11 a 13 h

A/e: smturers@gmail.com