Documents i Projectes en fase d’exposició pública

PLA DE DESPLEGAMENT DE XARXA FTTH DE COMUNICACIONS MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE SERINYÀ.

Per accedir a l’exposició pública de l’expedient, cliqueu aquí

Data d’inici de l’exposició pública: 22/05/2024 <> Data de la fi de l’exposició: 19/06/2024

Per consultar la documentació en exposició pública, cal que anoteu el Codi Segur de Verificació (CSV), al Validador de Documents

Pla de desplegament de xarxa FTTH de comunicacions mitjançant fibra òptica al municipi de Serinyà:

CSV: 47e23b7c-60ad-4e34-9ca8-cb697a2ffb1a