Documents i Projectes en fase d’exposició pública

PAE AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE CONTROL I LEGALITZACIÓ DE PART DE L’ESTACIÓ RECEPTORA DE SERINYÀ – BASSOLS ENERGIA SA

 Per accedir a l’exposició pública de l’expedient, cliqueu aquí

Data d’inici de l’exposició pública: 16/02/2024 <> Data de la fi de l’exposició: 18/03/2023

Per consultar la documentació en exposició pública, cal que anoteu el Codi Segur de Verificació (CSV), al Validador de Documents

Projecte d’Actuació Específica d’ampliació de l’edifici de control i legalització de part de l’estació receptora de Serinyà – Bassols Energia SA:

CSV: 5a12ff40-6c3d-423e-87c5-b6d9d67dd524