Documents i Projectes en fase d’exposició pública

X2019000244 – Projecte de reurbanització d’un tram del carrer Sant Sebastià

Per accedir a l’exposició pública de l’expedient, cliqueu aquí

Data d’inici de l’exposició pública: 11/08/2023 <> Data de la fi de l’exposició: 30/09/2024

Per consultar la documentació en exposició pública, cal que anoteu el Codi Segur de Verificació (CSV), al Validador de Documents

Projecte de reurbanització d’un tram del carrer Sant Sebastià 

CSV: cdbe6b77-7441-4643-b77c-f039ef01ff26

Actualització de preus del projecte de reurbanització d’un tram del carrer Sant Sebastià

CSV: 8a0824f4-5e45-47d3-8524-cd0d17382ccd

 

X2022000396 – Projecte d’obres de reparació i millora de l’accessibilitat del cementiri municipal

Per accedir a l’exposició pública de l’expedient, cliqueu aquí

Data d’inici de l’exposició pública: 18/09/2023 <> Data de la fi de l’exposició: 31/10/2023

Per consultar la documentació en exposició pública, cal que anoteu el Codi Segur de Verificació (CSV), al Validador de Documents

Projecte d’obres de reparació i millora de l’accessibilitat del cementiri municipal

CSV: 03b660d7-98ed-438e-801d-a324724c785a