Documents i Projectes en fase d’exposició pública

– X2019000244 – Projecte de reurbanització d’un tram del carrer Sant Sebastià

Per accedir a la publicació de l’edicte d’aprovació inicial del projecte, cliqueu aqui

Data d’inici de l’exposició pública: 01-04-2023 <> Data de la fi de l’exposició: 17-05-2023

Per consultar la documentació en exposició pública, cal que anoteu el Codi Segur de Verificació (CSV), al Validador de Documents

Projecte de reurbanització d’un tram del carrer Sant Sebastià 

CSV: 156f1824-c147-44fb-b6ca-f0ffd1cb40e4

Actualització de preus del projecte de reurbanització d’un tram del carrer Sant Sebastià

CSV: 380754a7-39d4-4a4b-9799-dd2e691369da