Mollet III: campanya d’excavació 2020

Balanç de la campanya d’excavació 2020 de la cova de Mollet III del paratge del Reclau.

La campanya d’excavació 2020 a la cova de Mollet III ha sigut una mica atípica perquè s’ha hagut d’adaptar la pandèmia i l’equip de treball s’ha hagut de reduir. Tot i així, els arqueòlegs estan molt contents de la feina de les dues setmanes que van durar els treballs.
Després d’aquesta intervenció es comença a intuir la forma de la cova, ja que s’ha pogut arribar a la roca mare en algun punt.

MIII_2020_excavació_imatge2

També s’ha pogut constatar que abans de convertir-se en una cova funerària pels Homo sapiens de fa 22.000, fa entre 150.000 i 45.000 anys els humans de Neandertal la van ocupar esporàdicament. Ho testimonien algunes eines fetes de quars i quarsita, les matèries primeres locals que van utilitzar més aquests avantpassats llunyans.
Durant aquest mateix període, el paleolític mitjà, altres animals van utilitzar les coves i els abrics del paratge del Reclau. A Mollet III s’han recuperat restes de hiena i sobretot de les seves preses. En algunes restes de cavall, cérvol i ur (bou salvatge) s’hi poden observar marques de les seves dents i també senyals d’haver estat digerits. D’aquesta mateixa cronologia corresponen algunes dents de llet d’os de les cavernes que relacionem amb l’ús que feien dels caus de Serinyà per hivernar-hi.

MIII_2020_excavació_imatge3
Finalment, cal esmentar la troballa d’un punxó d’os fet amb una tíbia de conill, localitzat a una part del jaciment amb una cronologia d’entre 17.000 i 19.000 anys.

MIII_2020_excavació_imatge4

Text i fotos: Neus Coromina, Isaac Rufí i Alba Solés, codirectors de l’excavació de Mollet III