Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Serinyà fins a:

Població

Besalú

Banyoles

Girona

Olot

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

6 Km

6,2 Km

23,5 Km

26 Km

124,3 Km

208,6 Km

277 Km