Demografia

demografia

Font: Idescat, a partir del padró continu de l’INE