Calendari de pagament dels tributs municipals

Xaloc s’encarrega de l’administració dels tributs municipals. Consulteu el calendari de pagament.

Impost sobre els béns immobles (IBI)

Rebuts domiciliats

  • 1r fraccionament: a partir del 15 de maig
  • 2n fraccionament: a partir de l’1 d’octubre

Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 15 de juny

Impost d’activitats econòmiques (IAE)

Rebuts domiciliats: a partir de l’1 d’octubre

Rebuts no domiciliats: de l’1 de setembre al 31 d’octubre

Impost de circulació (IVTM)

Rebuts domiciliats

  • 1r fraccionament: a partir del 15 de maig
  • 2n fraccionament: a partir de l’1 d’octubre

Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 15 de juny

Taxa de clavegueram

Rebuts domiciliats

  • 1r fraccionament: a partir del 15 de maig
  • 2n fraccionament: a partir de l’1 d’octubre

Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 15 de juny

Taxa de recollida d’escombraries

Rebuts domiciliats

  • 1r fraccionament: a partir del 15 de maig
  • 2n fraccionament: a partir de l’1 d’octubre

Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 15 de juny

Per a més informació:

  • Centre d’Atenció a l’Usuari: 972 900 251
  • Oficina de recaptació del Consell Comarcal